De toekomst vraagt een nieuw geluid!

Toekomstgericht ondernemen. Is dat geen pleonasme? (met dank aan mijn oude leraar Nederlands …) Zoiets als de witte sneeuw of een passerende voorbijganger? Volgens mij wel. Want ondernemen betekent automatisch je richten op de toekomst. De toekomst van je zaak. Van je klanten en medewerkers.

Tenminste, dat zou het moeten zijn. Maar daar zit hem nou net de kneep, concludeer ik uit een publicatie van Piet Moerman en Matthieu Weggeman – twee bijzonder slimme hoogleraren – die begin dit jaar het licht zag. (Absoluut lezen! Google maar even op de titel: Recept tegen kredietcrisis is Rijnlandse ordening en gemeenschapszin)

De opening van het artikel heeft je meteen te pakken. “Het Rijnlandse of Europese model staat tegenover het Anglo-Amerikaanse als een zoekende psychotherapeut tegenover dr. Phil. De psychotherapeut heeft zijn twijfels, mitsen en maren. Dr. Phil heeft en geeft zekerheid.” Verderop stellen de auteurs dat “het Rijnlandse model, dat zich onderscheidt door de grote waarde die gehecht wordt aan maatschappelijke cohesie en vakmanschap (…) is verdrongen door een Anglo-Amerikaanse stijl die gebaseerd is op (…) meer liefde voor het geld dan voor het vak.”

Mijn slimheid reikt nog niet half tot die van dit eminente hoogleraar-duo en wellicht interpreteer ik hun woorden helemaal verkeerd, maar hoe dan ook lees ik hier precies wat mij als gedreven ondernemer zo aan het hart gaat. Ga voor de liefde voor je vak! Voor je droom, je passie die je ooit deed besluiten om te gaan ondernemen!

Natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. Maar het gaat eerst en vooral om datgene wat je voor je klanten wilt betekenen! Vooral in deze onzekere tijd is oprechte, ongeveinsde aandacht en waarde creëren voor je klanten de enige zekerheid die je als ondernemer zou moeten sturen. Want een tevreden klant van vandaag zorgt voor je boterham van morgen.

Ik schreef het al in een eerdere column (leuk om ook eens mezelf te citeren): “Waar het aan visie ontbreekt, regeert de boekhouder. Ondernemers, hou vast aan je overtuiging, je begeisterung. Dáár begon het ooit mee. En daar gaat het nog steeds om!”

Toekomstgericht ondernemen betekent wat mij betreft dat we een nieuw geluid moeten laten horen. Een geluid tegen egocentrische carrièremoves en exorbitante bonussen. Tegen het vooropstellen van het aandeelhoudersbelang. Tegen het laten prevaleren van persoonlijk gewin boven het gewin van de onderneming en de samenleving. Misschien zijn er wel nieuwe mensen nodig om dat geluid te laten horen. Er staat een nieuwe generatie jonge managers klaar die bij de besluitvorming van vandaag zou moeten worden betrokken. Per slot van rekening zijn zij de ondernemers van morgen!


About this entry